ิณีถีกีฌ ีฐีซีดีถีกีฏีกีถ ีขีธีพีกีถีคีกีฏีธึ‚ีฉีตีกีถีจ

ีีฅึ€ ีฆีกีดีขีตีธึ‚ีฒีจ

ีีฅึ€ ีฆีกีดีขีตีธึ‚ีฒีจ ีกีตีชีด ีคีกีฟีกึ€ีฏ.
ีีฅีฒีดีฅึ„ ีกีตีฝีฟีฅีฒ ีทีกึ€ีธึ‚ีถีกีฏีฅีฌ ีฃีถีธึ‚ีดีถีฅึ€.

๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’”

๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia
๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia
๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia
๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia

๐‘ช๐’๐’•๐’•๐’๐’ ๐’Ž๐’Š๐’™ย 

๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia
๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia
๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia
๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” - White Store Armenia

ิฟีซีฝีพีฅีฌ ีฝึ€ีกีถีธีพ

Pin
Armenian
Armenian